Skoči na sadržaj

Seminar iz osiguranja

Osiguranje je stručni predmet u okviru oglednog profila – Službenik osiguranja u našoj školi.

Moje kolege i ja smo pohadjali seminar vezan za ovaj predmet u okviru koga smo saznali sledeće:

1. Počeci osiguranja i razvoj osiguranja

2. Osiguranje imovine

3. Osiguranje lica – životno osiguranje i sl.

Kako do momenta organizovanja seminara nismo imali dodirnih tačaka sa osiguranjem, ovaj seminar je za mene bio veoma zanimljiv tako da vrlo rado primenjujem u nastavi sve ono što je rečeno na seminaru, ali takodje i putem interneta dolazim do različitih informacija u vezi sa osiguranjem. Evo jedne sličice koja prikazuje radnu atmosferu na ovom seminaru

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advertisements

Obrazac za službenike osiguranja

PRIJAVA I ZAHTEV ZA NAKNADU ŠTETE

iz osnova osiguranja auto kaska

 PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA ZA OŠTEĆENO VOZILO

UGOVARAČ

OSIGURANJA

  JMBG (lični broj)

ili Matični broj

 
 

Adresa, telefon

 
OSIGURANIK   JMBG (lični broj)

ili Matični broj

 
Adresa, telefon  

PODACI O OŠTEĆENOM VOZILU

 

Registarski broj   Broj šasije  
Vrsta vozila   Broj motora  
Marka   Godina

proizvodnje

 
Tip   Pređeno

kilometara

 

PODACI O VOZAČU ( koji je u trenutku nezgode upravljao vozilom)

 

Ime i prezime   JMBG (lični broj)  
Adresa, telefon   Broj vozačke

dozvole i kategorija

 

PODACI O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

 

Dogodila se dana U mestu Ulica – relacija Opština
               
dan mes god čas min
Vremenske prilike

(zaokružiti)

DAN NOĆ NORMALNA VIDLJIVOST KIŠA MAGLA SNEG POLEDICA
Uzrok štete  
Prijavljeno

policiji

(zaokružiti)

DA Ako je odgovor NE

upisati razlog

Sedište policije koja

je vršila uviđaj

Da li je vršen

alko test

(zaokružiti)

DA Ako je odgovor DA upisati gde je rađen
NE     NE  
Ime i prezime svedoka i adresa ( 1 )  
Ime i prezime svedoka i adresa ( 2 )  

 

 

 

Priprema za test iz statistike

  1. Sređivanjem podataka o godišnjoj evidenciji proizvodnje u preduzeću „Sunce“ u vezi sa kretanjem proizvodnje sojinog ulja dobijeni su sledeći podaci:

Godina                                           Proizvodnja u litrima

2005                                                               1233

2006                                                               1450

2007                                                               1100

2008                                                               1234

2009                                                               1080

2010                                                               1150

2011                                                               92

Izračunaj i protumači geometrijsku sredinu.

  1. Struktura prodaje u tri salona automobila auto-kuće „Poli“ iz Smedereva u februaru 2012. god. bila je sledeća:
Vrednost prodaje u din. Salon 1 Salon 2 Salon 3
4400 и више 3 3 4
4000-4400 5 5 5
3600-4000 2 4 4
3200-3600 6 4 5
2800-3200 4 4 4
2400-2800 4 2 3
2000-2400 3 2 2
1600-2000 2 3 4
1200-1600 2 2 2
800-1200 2 1 2
Укупно 33 30 35

Izračunaj i protumači:

а)Prosečnu vrednost prodaje u salonu 3

б) Моdus u salonu 2.

в) Medijanu u salonu  1.

3.  Raspored uče nika druge godina Gimnazije „Bora Stanković“ iz Vranja, prema ocenama iz Matematike na kraju školske 2011/2012. god. bio je sledeći:

13 učenika – ocena 2; 6 učenika – ocena 3, 8 učenika – оcena 4; 7 učenika – оcena 5.

а)Izračunaj na osnovu datih podataka sve apsolutne mere disperzije i protumači ih.

б) Izračunaj i relativno odstupanje ocena svih učenika od prosečne ocene.